Vizyonumuz

test
A+ A- 

Vizyonumuz

  • KONYA merkezli OSGB'mizin diğer bölgelerde şubeleriniz açarak, Ülke geneline hizmet sunmak,
  • Ülkemizde iş güvenliğine ilişkin deneyime dayalı, yeni politikalar hazırlamak, önerilerde bulunmak,
  • İş güvenliğini işverenin ekonomik yük olarak gördüğü bakış açısını değiştirerek, bu alanda işverenin eli kolu olmak,

 Başlangıç OSGB, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış YETKİ BELGESİ ile Şubat 2013 yılında faaliyete başlamıştır. 
Amacımız sağlık alanındaki bu tecrübelerimizi aramıza katılan konusunda yetkin ve sektörel tecrübeye sahip  iş güvenliği uzmanlarımız ile birlikte sizlerin yanına iş yerlerinize taşımak ayrıca hastaneler grubumuzun tüm doktor, ekipman ve personel imkanlarını sizlere sunarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz hizmetler ile sizlerin yanında olmaktır
İş yerlerinde meslek hastalıkları ve iş kazaları hiç umulmadık bir zamanda işçinin ve işverenin karşısına çıkmaktadır. Bu durum ile beraber özellikle yeni çıkan ve yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu sonucunda gerek maddi gerekse de manevi birçok sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir.
Önleyici sağlık iş güvenliği ve iş sağlığı çalışmalarına verilecek önem ve titizlik ile maddi ve manevi birçok sorumluluğu ortadan kaldırmak, iş yerlerinde kurulacak sistem, verilecek eğitimler ve en önemlisi iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir kültür oluşturmak amacı ile kurulan şirketimiz her biri kendi alanında uzman doktorlar ve iş güvenliği uzmanları  ve sağlık personelleri ile en yetkin yapıya sahip ortak sağlık güvenlik birimi ( OSGB ) olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.
Güneşli akademi ( Başlangıç OSGB ) ailesi olarak sektörün referans kadroları ile birlikte teknik araç gereç ve alt yapı desteği  ve tecrübeleri ile iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında beraber çalışmaya hazır olduğumuzu bildirir, iş birliğimizin sürekli, verimli ve başarılı olmasını dileriz.

Kazasız ve sağlıklı günler dileğiyle…
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, faaliyet konularına ve çalışan sayılarına bakılmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerine, 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelik ve tüzüklerin uygulanmasında, meslek hastalıkları, ölümlü veya hasarlı iş kazaları risklerinin ortadan kaldırılmasında, yönetim sistemleri kapsamında, tüm işletmelere çözüm ortağıdır. 
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; çalışanların periyodik sağlık taramalarını özel donanımlı mobil araçlarıyla işletmenize yerinde sağlık hizmetleri verir. 
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülükleri, kendi bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından mahallinde oluşturulacak konuşlandırma ya da görevlendirme esası ile gerçekleştirir.
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sanayileşme ile ortaya çıkan yeni riskleri ve beraberinde gelen sorunları gidererek, uzman kadrosuyla, sanayi tesisleri, fabrika ve işletmelere çağdaş çözümler üreterek sağlıklı ve güvenli gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda vermeyi amaçlar. 
Kurumsal sorumluluğumuz, müşteri beklentilerini, ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerde verilmekte olan hizmetleri içerecek mükemmel çözümlerle karşılayarak büyümektir.
Kurumsal kimliğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda işletme ve Ülke, Çevre konusunda ise küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir işletme, ülke ve dünyanın yaratılmasına yardım etmektedir" Biz insanlarımızı, işletmelerimi ve çevremizi korumaya kararlıyız. Kurumsal kimliğimiz küresel sorumluluğumuzdur.
Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye'deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye, deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.
Paydaşlarımız
Müşteriler
Kendilerine rekabet avantajı sağlayacak güçlü ve güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Hissedarlar
Yüksek performans, en yüksek kar ve somut, sürdürülebilir iş sonuçları talep eder.

Çalışanlar
Sürdürülebilir bir iş ortamında, kendilerine kişisel ve profesyonel gelişimleri açısından mükemmel fırsatlar sunan bir şirket ortamında çalışmak ister.

Tedarikçiler
İşlerini etik kurallara uygun olarak yürüten, güvenilir, uzun vadeli bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Toplumlar
Şirket ve çalışanlarından etik ve sorumlu davranış bekler.
Kişisel ve kurumsal yükümlülüklerimiz, tüm müşteri hizmetlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlara için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Grubuna' layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir. Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz.
Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi liderleri olarak, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.
"Sorumlu" değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece Başlangıç OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standardını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER