Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

İş yerlerinde koşul ne konumda olursa olsun sağlığın her daim önemi birinci planda tutulmak zorundadır. Özellikle de son zamanlarda iş kazaları ve çalışma hastalıklarına dair düzenlemelerin çok daha fazla sıklaşmakta olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iş yerlerinde ki sağlık personeli ve görevlerine dair her daim titiz bir şekilde hareket edilmesi zorunludur. Özellikle de işverenlerin bu hususa çok daha dikkat etmesi ve sağlı personeli oluşumunu sonuna kadar desteklemesi şarttır. Bu sebepten dolayı da, işyeri sağlık personeli görev ve sorumluluklarına derinlemesine değinmekte fayda görüyorum. Nitekim, iş yerinin büyüklüğü ya da piyasa içerisinde ki konumu ne olursa olsun, öncelikleri arasında işçi sağlığı ve güvenliği her daim en ön sırada tutulmak zorundadır. Öncelikli olarak sağlık personelinin kimlere denildiğini de açıklamak isteriz. Sağlık personeli iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeline denmektedir. Bu noktada da hemşire / sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyeni iş yerlerinde bu görevlerde bulunabilmektedirler. Nasıl sağlık personeli olunur sorusu da kurmuş olduğumuz bu cümle dahilinde daha net bir şekilde ifadeye kavuşabilmektedir. Sağlık personeli konumlarını tamamlayan görevliler bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı oldukları takdirde bu belgeyi almaya hak kazanacaktır. Bu belgenin dahilinde de sağlık personelinin ana görevlerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir;
    İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi açısından işyeri hekimin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

  •     İş yeri hekiminin fiziki muayene esnasında, iş yeri hekimine yardımcı olmak,
  •     İş yerinde ki genel hijyen şartlarının sürekli denetiminde bulunmak,
  •     İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunda iş yeri hekimi ile birlikte sürekli bulunmak,
  •     İşçilere iş sağlığı konusunu içeren eğitimlerde her daim görev almak

Saymış olduğumuz tüm bu sorumluluklar sayesinde de, iyi bir iş yeri sağlık personelinin neler yapılması konusunda çok daha net bir bakış açısı elde etmiş oluruz. İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlık personelleri her daim önemli bir konum teşkil etmektedir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER