Mesleki Eğitimler

A+ A- 

Mesleki Eğitimler

Meslek Eğitimler gerek iş sağlığı güvenliği açışından, gerek iş bilinci açısından oldukça önem arz etmektedir.13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği, mesleki eğitimi olmayan kişilerin bu işyerlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır, mesleki eğitimi olmadan işçi çalıştırmak aynı zamanda işverenlere vicdanı ve manevi sorumluluklarda yüklemektedir.
Mesleki eğitim o alanda çalışacak kişinin iş ehliyeti demektir, nasıl ehliyeti olmayan kişiler çok iyi araç kullanmayı bilseler dahi araç kullanmaları yasaklanmıştır aynı şekilde yıllarca aynı işi yapmış olsa, alanında ustalaşsa dahi mesleki eğitim almadan çalıştırılmaması gerekir.İş kazası olması durumunda işverenden istenecek belgelerin başında yine Mesleki eğitim sertifikası gelmektedir.Yüz binlerce çalışanın mesleki eğitimi olmadığını biliyoruz,  Yönetim Akademisi olarak aşağıdaki branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme kayıtlı Sertifikalı Mesleki Eğitimler veriyoruz.
Mesleki eğitimler 40 saat( Teorik +Uygulamalı) olarak, her branşta yetkili, teknik öğretmen ve tecrübeli mühendis eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir. Mesleki eğitim alacak çalışanların, okuryazar olması ve 01.01.2013 tarihinden önce SGK kaydının olması gerekmektedir,
İşverenlerin Mesleki eğitimi ihmal etmesi durumunda; rutin denetimlerde çalışan başına 1.120 TL, ölümlü iş kazası olması durumunda bir milyon Türk lirasını bulan cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Değerli işverenlerimiz, işveren vekilleri, İnsan kaynakları yöneticileri; İşinizi, çalışanlarınızı ve firmanızı gerek yasal gerekse vicdani bakımından riski sokmamanızı öneriyor sizi çalışanlarınıza aşağıdaki branşlardaki Mesleki Eğitimleri aldırmaya davet ediyoruz.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre bu işlerde çalışanların "Mesleki Yeterlilik Eğitimi" alarak belgelendirilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimleri DİSAD olarak programlamakta ve eğitim sonunda başarılı olanlara MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir.

DİSAD ( Dünya İş Sağlığı Ve İşçi Güvenliği Derneği), Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE belirtilen şartları yerine getiren "Mesleki Eğitim" çalışmalarına başlamıştır.ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER