İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyerinde çalışanların hem olası iş kazalarına karşı korunabilirliği, hem de sağlık güvenlerinin her daim güncek tutulabilmesi adına işyeri hekimliği hizmeti her zaman önem taşımaktadır. Bu önem dahilinde de küçük ya da büyük hiç fark etmez, resmi bir iş yerinde mutlaka işyeri hekimi ve sağlık personelinin bulunması şarttır. Konulan bu şart dahilinde de başta işveren olmak üzere, işyeri hekimliği hizmeti kapsamında işyeri hekimlerinin dikkat etmesi gereken belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar dahilinde de çok daha sistemli bir alana geçiş yapabilme olasılığımız yüksektir. İyi bir işyeri hekimliği hizmeti dahilinde de işveren ve mevcut hekimlerin uyması zorunlu olduğu görevleri de şu şekilde sıralamamız mümkün olabilir;
İş yerinde sağlıklı şartlarına uygunluğu sağlamak için rehberlik etmek: Hem çalışanların hem de iş yerinde ki mevcut fiziki koşulların uygunluğuna net olarak karar verip işveren bilgilendirilmesini yapmaktır. Bu husus oldukça dikkat gerektiren bir işlev olduğundan dolayı, işveren ve hekim arasındaki kurulan iletişimde her daim sağlıklı olarak gerçekleşmek zorundadır.
İşyerinin sağlık risklerini tespit edip düzeltilmesini sağlamak için risk değerlendirmesi hazırlamak: Bu hususda iş yerinde yapılacak olan risk analizi planlamasında işyeri hekimi her daim önemli bir nokta oluşturmaktadır. Ki mevcut hekimin sunmuş olduğu veriler bu analizi çok daha sağlıklı bir noktaya ulaştıracaktır.
Çalışanların sağlık açısından işe uygunluğunu ve işe devam edebilirliklerine karar verebilmek için sağlık gözetimi yapmak: İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında bu görevin önemi de bir hayli fazladır. Belirli dönemlerde gerçekleştirilmekte olunan bu kontroller esnasında, çalışanlarının işe uygunluğunu ya da devam edebilme kapasiteleri yapılacak olan sağlık kontrolleri dahilinde hesaplanacaktır. Ki bu sayede olası bir can sağlığı riskinin önüne rahatlıkla geçilecektir.
Saymış olduğumuz tüm bu hususlar dahilinde de, mevcut işyeri hekimliği hizmeti başlığının çok daha önemli bir yer edinmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Özellikle de geçmiş zamanlarda meydana gelmekte olan iş sağlığı kaynaklı kazalar ya da hastalıkların pek çoğu, bu hizmetin sistemli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde ortadan kaldırılmaktadır.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER