İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri

İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri

Kişinin herhangi bir iş başvurusunun olumlu sonuçlanması akabinde zorunlu olarak işe giriş veya periyodik muayeneleri aşamalarından mutlaka geçmesi gerekmektedir. Özellikle de ağır ve tehlikeli işleri kaldırabilecek kapasitede olup olmadıklarını hesaplama konusunda bir hayli etkili bir aşama olarak gösterilen bu muayene, yaş sınırı gözetmeksizin her işçi adayının mutlaka geçmesi gereken bir kontroldür. Bu noktada da bünye ve bedenen çalışacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık raporu her sene yenilerek uygun bir şekilde hazırlanmak zorundadır. Gerek işverenin yasal sorumlulukları, gerek ise çalışanların kendi can güvenliği ile genel beden sağlığı açısından oldukça gerekli olan işe giriş veya periyodik muayeneleri çalışılacak olan mevcut işyerinde ki risk analizi sonucunda belirlenen olası riskleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi şarttır. Bu noktada da;
İş Sağlığı Taraması 
İş Sağlığı Zorunluluğu 
gibi iki ana başlığında her daim göz önünde bulundurulması zorunludur. İşe giriş veya periyodik muayeneleri kapsamında sunulan dosyaya kimlik bilgileri ilgili kişiler tarafından zorunlu olarak doldurulmalıdır. Örneğe uygun bir şekilde doldurulacak olan bu rapor işçi ile birlikte iş hekimine gelecektir. İş yeri hekimi ise, öz geçmiş, soy geçmiş ve anamnezden sonra da direkt olarak fiziki muayene aşamalarına geçiş yapacaktır. Bu aşamalarında birkaç küçük muayeneden ziyade oldukça geniş kapsamlı bir seçenekle gerçekleştirilmesi zorunluluktur. Bu zorundalık dahilinde de;

  •     Yüksek yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
  •     Tozlu yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
  •     Gürültülü yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
  •     Solventlerle çalıştırılacak olan işçiler

gibi kategorilere ayrılarak işe giriş ve periyodik muayeneleri gerçekleştirilmek zorundadır. Belirli dönem aralıklarıyla sürekli olarak gerçekleştirilmesi gereken bu muayeneler sayesinde de, olası bir iş kazası ya da işçi ölümlerinin önüne geçebilme olasılıkları sağlanmış olacaktır. Bunun için de güvenilir ve kendi alanında uzmanlaşmış bir iş hekimi ile çalışılması gerekmektedir. Tüm bu hususların eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi dahilinde de, iş yerinde ki can sıkıntısına sebebiyet verecek her türlü olayın önüne rahatlıkla geçilebilecektir. He daim de kaliteli bir iş akıcılığı için, işçi sağlık kontrolleri ön planda tutulmalıdır.

 

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER