İş Sağlığ Ve Güvenlği Eğitimleri

İş Sağlığ Ve Güvenlği Eğitimleri

Resmi sınırlar içerisinde faaliyet göstermekte olan her iş yerinde, işverenler çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunabilmeleri adına gerekli olan tüm eğitimlerin alınmasını sağlamak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında verilecek olan bilgilendirmeler ise, mevcut çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile maruz kalabilecekleri mesleki riskleri içeren programlardan oluşmaktadır. Bu husus doğrultusunda esas amaç ise, işveren ile çalışan arasında ki güvenlik esasına dayalı sağlam bir ağ oluşturmak olmalıdır. Özellikle de oluşturulacak olan bu sistem sayesinde, her daim çok daha güçlü bir iş akıcılığının da sağlanma olasılığı oldukça fazladır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında asık işveren – alt işveren iletişimi bulunan iş yerlerinde ise; alt işverenin çalışanlarına vermiş olduğu eğitimlerden asıl işveren sorumludur.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında uygulanacak olan bu aşamalarda ilk olarak yıllık bir eğitim planı hazırlanmaktadır. Yıl içerisinde düzenlenecek eğitim programı içerisinde ise en fazla üzerinde durulması gereken bölüm acil durum eğitimleri olmaktadır.
Acil Durum Eğitimleri 
Gerek işveren, gerek ise çalışanların ortak olarak alması gerektiği bu eğitimler kapsamında, iş yerinde olası doğal afet, yangın, kimyasal maddelerden patlama ve iş kazaları gibi durumlarda anında oluşan krize müdahale taktiğine dair eğitimler amaçlanmaktadır. Bu eğitimlerde de esas husus her daim insan can güvenilirliği olduğu için, dikkatli bir şekilde en ince ayrıntısına kadar üzerinde durulmalıdır.
Tüm bunların yanı sıra; iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yönetmelik doğrultusunda üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
    Yeni Eğitim (İş başı eğitimi): İşe yeni başlayan çalışanlara verilen eğitim türüdür. Bu eğitimde işlerin genel işleyişi hakkında bilgiler verilmektedir. Mevcut iş yerinin de kısaca tanımı yapılmaktadır.
    İlave Eğitim: Çalışanların iş güvenliği konusunda var olan eksikliklerinin kapatılması hususunda verilen eğitimlerdir.
    İleri Eğitim: Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mesleki anlamda işletme körlüğünü ortadan kaldırmak adına verilen eğitimlerdir.
A’ dan Z’ ye sistemli ve en ince ayrıntısına kadar çalışanlara entegre edilecek olan tüm bu eğitimler sayesinde, iş hayatında olası bir aksaklığın önüne anında geçilmektedir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER