İş Güvenliği

A+ A- 

İş Güvenliği

·  İş Güvenliği Uzmanının yeni işyerinde ilk günü, ilk haftası nasıl olmalı?
·  İşyerleri Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi ve NACE Kodu Tanımları
·  ISG-Katip Sistemi ve Kullanımı
·  Yıllık İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Planlarının Oluşturulması ve Periyodik Kontrollerin Takibi
·  Alt işverenlerle Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Altişveren Yönetimi
·  Müteahhitlerle  Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Müteahhit Yönetimi
·  İşyerlerini Ziyaret Eden Kişi ve Gruplar için İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları, Örnek Video ve Formlar
·  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu, Kurulda Görüşülmesi Önerilen Konular, Örnek Kurul Tutanakları
·  Onaylı Defter Örneği ve Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
·  Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması ve Örnek Plan
·  Özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler
·  Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili usuller, Örnek Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formları, Örnek Eğitim Sunumları, Videolar,  Ön test ve Son test Örnekleri, Eğitim Prosedürü Örneği
·  Çalışan Yetkinliklerinin Değerlendirilmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi
·  Çalışma İzin Sistemi Uygulanması ve Örnek Formlar, Talimatlar
·  Saha Denetimi Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Örnek Formlar, Talimatlar
·  İş Kazası Kök Nedenlerinin Tespiti, İş Kazası Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?, İş Kazası Kayıtları ve Örnekleri, 
·  Kaza İstatistiklerinde Neler Bulunmalı? , Örnek İstatistikler
·  Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Yapılması Gereken Ölçüm, Test, Analiz ve Kontroller
·  İşyerlerinde Sağlık Birimi Faaliyetleri ve Uygulamaları
·  Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Örnek Değerlendirme Raporu
·  Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin Denetimlerde Kontrol Ettikleri Hususlar Nelerdir?ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER