Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

İş yerlerinde ki çalışanların genel anlamda ki risk analizi başlığı altında analizlenen iş yeri güvenliğinin yanı sıra, olası doğal afetler, yangınlar, sabotaj, terör saldırısı, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması gibi insan hayatının canına kastedebilecek olan durumlarda, iş yeri bireylerinin alması gereken tedbirler halkasının neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılması aşamalarına Acil Durum Eylem Planı denmektedir. Her ne kadar geçmiş yıllarda herhangi bir zorundalığı bulunmasa da, günümüzde her iş yerinin mutlaka dikkate alarak uygulamaya geçmesi gereken bir evre olan bu planda, öncelik her zaman çalışan can sağlığı olmalıdır. Özellikle de büyük şirketlerin belirli dönemlerde sekans sekans aralıklarla güncellemesi gereken bu plan doğrultusunda da, hem çalışan hem de işveren bakımından dikkat edilecek belli başlı hususlar bulunmaktadır.
Öncelikle acil durum eylem planı başlığı altında oluşturulması gereken 4 ana aşama bulunmaktadır. Ki bu aşamaların dengeli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde de, olası tehlike durumlarının çok daha sağlam önüne geçilmektedir. Planlama, tehlikelerin ve olasılıkların analizlenmesi, planın geliştirilmesi ve planın uygulanması gibi aşamalara sahip olan hususlarda da, işverenin çalışanlarıyla kuracağı ilişki esasına da dikkat edilmesi şarttır. Bu aşamlaarın yanı sıra geniş kapsamlı bir acil durum eylem planı kapsam belirlemesi yapılması da, şirket içinde kurulabilecek olan dengelerin sağlam yapılara oturtulmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsam dahilinde de;

  •     Acil durum yönetim konuları
  •     Acil durum yönetim elemanları
  •     Acil durum müdahale prosedürleri
  •     Dokumantasyon aşamaları

gibi hususların üzerinde dikkatli bir şekilde durulması şarttır. İş yerinde meydana gelecek olan olası tehlike ve felaketlere karşı yukarıda belirtmiş olduğumuz aşamaları dikkate alarak oluşturacağınız risk analizi haritası sayesinde de, mevcut acil durum eylem planı kusursuz bir şekilde somutluk kazanmayı başarmış olacaktır. Bu noktada da gerek işveren, gerek ise çalışan olsun her daim can güvenliğini en ön sırada tutmak zorundadır. Olası felaketler, iş kazaları ve sıkıntıya sürükleyebilecek her türlü hususun önüne geçebilmek adına, mevcut eylem planına mutlaka sadık kalınması gerekmektedir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER